روش های انجام تست پاپ اسمیر

پاپ اسمیر چیست؟ پاپ اسمیر یک روش غربالگری سرطان دهانه رحم را انجام می دهد. این آزمایش وجود سلولهای سرطانی در دهانه رحم شما را آزمایش می کند. تشخیص زودرس سرطان رحم با پاپ اسمیر شانس بیشتری برای درمان دارد. پاپ اسمیر همچنین می تواند تغییراتی را در سلولهای دهانه رحم شما نشان دهد که ممکن است در آینده سرطان ایجاد شود. تشخیص این سلول های غیر طبیعی در مراحل اولیه با پاپ اسمیر اولین گام برای…

ادامه مطلب